USZCZELNIANIE RUR 05K72 WIKO

  • specjalnie przeznaczony do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem typu Withworth
  • max. średnica gwintu: M80 (R3“)
  • wytrzymałość dotykowa po ok. 10 – 15 minutach
  • odporność temperaturowa: -50 °C do +150 °C
Achieve final strength: 12 – 24 godzin.
Achieve handling strength: 5 – 15 minut.
Breakaway (M10): 10 – 20 Nm.
Color: biały.
max. gap fill: 0,3 mm.
max. thread Size: M 80.
Strength: niskiej mocy z PTFE.
Temperature resistance: -55 °C do +150 °C.
Viscosity: 15.000 – 30.000 mPa·s.

Opis

USZCZELNIANIE RUR 05K72 WIKO

USZCZELNIANIE RUR 05K72 WIKO  – RUR NISKA MOC – produkt o niskiej mocy, przeznaczony specjalnie do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem Withworth‘a do R3” zgodnie z DIN2999.

Tworzy elastyczny film na powierzchni kleju, a specjalny wypełniacz PTFE umożliwia łatwy demontaż. Nie nadaje się do stosowania w domowych instalacjach gazowych wg. TRGI 86/96.

Utwardzenie kleju (POLYMERyzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

USZCZELNIANIE RUR 05K72 WIKO  Właściwości:

specjalne przeznaczenie do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem Withworth‘a
elastyczny film

Właściwości fizyczne ( w stanie płynnym ):

charakterystyka chemiczna: metakrylan, żywica anaerobowa, PTFE
kolor: biały
lepkość: 15.000 – 30.000 mPa·s, 25 °C Brookfield LV Spindel 64; 6 U/min
gęstość: 1,04 – 1,08 g/ml
maksymalna średnica gwintu: M 80
temperatura zapłonu : 100 °C
temperatura pracy: optymalnie przy 23 °C
magazynowanie: magazynować w suchym i chłodnym pomieszczeniu
przydatność do użycia : 12 miesięcy przy optymalnej temperaturze +23 °C

USZCZELNIANIE RUR 05K72 WIKO  Właściwości fizyczne ( w stanie utwardzonym ):

wytrzymałość dotykowa : po 5 – 15 minutach
wytrzymałość funkcjonalna : po 3 – 6 godzinach
wytrzymałość końcowa: po 12 – 24 godzinach
moment luzujący: 10 – 20 Nm
moment odkręcający: 5 – 15 Nm
odporność temperaturowa:od –55 °C do+150 °C
Wymierzone na śruby o wymiarach M10 x 20 – klasa 8.8 ocynkowania – nakrętka 0.8d (bez obciążenia), po 24 godzinach.

USZCZELNIANIE RUR 05K72 WIKO  Uwagi:

Proszę bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyk i technicznej produktu.

Dodatkowe informacje

OPAKOWANIE

05K72.T250 250 ml tuba
05K72.Z50 50 ml harmonijka karton / 10 szt.