KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA

  • 2składnikowy klej metakrylowy do wysokiej wytrzymałości klejenia strukturalnego
  • Wysokie właściwości na rozciągania
  • Ponadprzeciętne wypełnienie spoiny
Fixture: ok. 12 – 18 Minut
Minimum gap: 1 mm
Processing time: ok. 4 – 7 Minut
Temperature resistance: -40 °C do +100 °C
Viscosity: Żywica: 100.000 – 140.000 mPa·s /Utwardzacz: 80.000 – 120.000 mPa·s

Opis

KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA

KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA  – w przypadku tego produktu  mamy do czynienia z dwuskładnikowym klejem metakrylowym z proporcją mieszanki 10:1, przeznaczonym do tworzenia powiązań strukturalnych o wysokiej wytrzymałości, które wykazywać powinny pewien stopień giętkości/elastyczności.

Dzięki szerokiemu spektrum przyczepności produkt nadaje się do łączenia różnorodnych tworzyw sztucznych, kompozytów oraz metali, bez konieczności stosowania primera (środka gruntującego) w celu przygotowania łączonych powierzchni.

Dodatkowo po zakończeniu reakcji produkt zapewnia wspaniałą odporność na uderzenia, wstrząsy, oddzieranie, nacisk oraz zmęczenie materiału, co sprawia, że klej posiada rozległy wachlarz kompleksowych zastosowań. Ponadto produkt charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz ponadprzeciętną zdolnością wypełniania szczelin.

W razie zapotrzebowania seria produktów MMA PLASTCOMET oferuje także towar beczkowany do przetwarzania za pomocą profesjonalnych urządzeń dozujących oraz w indywidualnym czasie przetwarzania.

KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA  Dodatkowe cechy:

Brak konieczności stosowania primera (środka gruntującego) czy szlifowania w stosunku do większości łączonych powierzchni.
Dla różnorakich łączeń podlega odpowiedniemu obciążeniu dynamicznemu.
Wytrzymałe ustawienie plastyczności/lepkości.
Umożliwia wyrównanie tolerancji wykonawczej.
Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.
Zgodność kolorystyczna z różnorodnymi materiałami.

KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA  Rodzaje materiałów:

Tworzywa termoplastyczne:Akrylany Styren ABS PVC CPVC
Kompozyty: GRP FRP
Żywice epoksydowe Poliester Winyloester Uretany Powłoki żelowe (Gelcoats) Włókno węglowe
Metale: Aluminium Stal szlachetna Stal węglowa Metale powlekane proszkowo

Produkt może być zastosowany również do łączenia innych materiałów, przy czym zaleca się wcześniejsze wykonanie próby w celu potwierdzenia skuteczności produktu.

KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA  – Nie nadaje się do następujących materiałów:

• Polietylen
• Polipropylen
• Politerafluoroetylen
• Poliacetylen
• Cynk / materiały ocynkowane

KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA  Przygotowanie łączonych powierzchni:

Powierzchnie przeznaczone do sklejenia należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz odtłuścić. Aby uzyskać idealny efekt, najlepiej wykorzystać w tym celu jeden z środków czyszczących WIKO (w zależności od materiału: WIKO Środek do czyszczenia metalu AMTR.D500, AMTR.D1000 lub WIKO Środek do czyszczenia tworzyw sztucznych AKSR.D500, AKSR.D1000). Oprócz polecanych środków użyć należy ściereczki czyszczącej. Podczas przygotowywania powierzchni za pomocą środków czyszczących należy wziąć pod uwagę czas ich odparowywania. Odradza się używanie benzyny, niskoprocentowych/małowartościowych alkoholi oraz rozcieńczalników do farb. Powierzchnie kompozytów, powłok żelowych itd. powinny zostać oczyszczone z substancji antyadhezyjnych czy produktów reakcji, które mogłyby wytworzyć warstwę rozdzielającą pomiędzy materiałem a klejem.

KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA  Wskazówki dla użytkowników:

Klej PLASTCOMET oraz materiały przeznaczone do klejenia powinny przed obróbką osiągać optymalną temperaturę pomiędzy 18°C a 25°C.
Kartusz należy umieścić w odpowiednim urządzeniu dozującym, usunąć nakrętkę i wycisnąć niewielką ilość kleju na chusteczkę/ścierkę itp., by upewnić się, że wypływają oba składniki. Następnie nałożyć na kartusz końcówkę mieszającą i
wycisnąć przez nią niewielką ilość kleju, aż do uzyskania jednolitej barwy.

Wycisnąć odpowiednią ilość kleju na sklejane części tak, by po ściśnięciu elementów powstała pomiędzy nimi warstwa kleju o grubości min. 1mm (max. 15 mm). Jest możliwe nałożenie cieńszej warstwy kleju, jednak wymaga to wcześniejszego sprawdzenia. Aby zagwarantować całkowite wypełnienie szczeliny, należy zwrócić uwagę na wypływanie kleju na zewnątrz (po bokach klejonych elementów). Podczas procesu utwardzania należy zapobiec przemieszczaniu się części, warto zadbać o ich unieruchomienie. Nadmierny nacisk na sklejane elementy może negatywnie wpłynąć na grubość warstwy kleju, a tym samym na jakość połączenia. W przypadku wątpliwości warto użyć podkładek lub zwrócić się do GLUETEC.

Osiągnięcie właściwej stabilności oraz wytrzymałości spoiwa zależy od wielu czynników, jak temperatura otoczenia czy temperatura materiału. Przedstawione powyżej parametry czasowe zostały ustalone dla procesu przebiegającego w normalnych warunkach klimatycznych (temp. 23-25 °C/ wilgotność powietrza 50%).

KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA  Przechowywanie i trwałość:

Okres przydatności do użycia składników A i B w nieotwieranym opakowaniu wynosi 12 miesięcy od daty wysyłki przez GLUETEC. Okres ten bazuje na przechowywaniu w temp. od +2 °C do +23 °C. Jeżeli produkt jest narażony na działanie wyższej temperatury, wyżej określony okres jego przydatności skraca się. Już krótkotrwałe działanie temperatury powyżej +35 °C może bardzo szybko zniszczyć składnik B, dlatego należy bezwzględnie unikać takich sytuacji. Produkty muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Bezwzględnie chronić przed mrozem!

KLEJ METAKRYLOWY PLASTCOMET 5 MMA  Uwagi:

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu. Jeżeli produkt jest narażony na działanie wyższej temperatury, wyżej określony okres jego przydatności skraca się.

Już krótkotrwałe działanie temperatury powyżej +35 ˚C może bardzo szybko zniszczyć składnik B, dlatego należy bezwzględnie unikać takich sytuacji. Produkty muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Bezwzględnie chronić przed mrozem!

Produkt jest przeznaczony do użytkowania przez wykwalifikowane osoby. Kupujący stosuje go na własną odpowiedzialność. Wszystkie opisane zalecenia odpowiadają naszym doświadczeniom oraz najnowszym badaniom.

Wymienione cechy i wartości zostały potwierdzone w warunkach laboratoryjnych i mogą służyć jedynie jako punkt odniesienia. Rzeczywista przydatność do użytku powinna zostać sprawdzona przez użytkownika w realnych warunkach. GLUETEC zastrzega sobie ograniczenie gwarancji do zwrotu/reklamacji wadliwych produktów, ponieważ nie jest możliwa kontrola właściwego użytkowania produktu.

Dodatkowe informacje

OPAKOWANIE

MMA_PCM5.K490 490 ml kartusz 1 szt.