EMFIMASTIC PB Rapid

Zapytaj o cenę: biuro@m-r.pl

  • jednoskładnikowe szczeliwo poliuretanowe
  • używane do spajania oraz uszczelniania szyb w przemyśle samochodowym ( klej 3 h)

Opis

EMFIMASTIC PB Rapid

jest jednoskładnikowym szczeliwem poliuretanowym sieciującym pod wpływem wilgoci zawartej w atmosferze, charakteryzującym się doskonałą wytrzymałością na rozciąganie oraz wysoką lepkością.

ZASTOSOWANIE:

EMFIMASTIC PB Rapid używany jest do spajania oraz uszczelniania szyb ( klej 3h ) w przemyśle samochodowym.

DANE TECHNICZNE:

Kolor: Czarny
Gęstość w 20°C: 1,20± 0,05
Temperatura stosowania: Od 5°C do 35°C
Czas tworzenia naskórka w 23°C i 50 % wilgotności względnej: Od 25 do 40 min.
Czas sieciowania w 23°C i 50 % wilgotności względnej: > 3,5 mm / 24 godz
Twardość po usieciowaniu (Shore A): Od 60 do 65
Wydłużenie do zerwania: > 700 %
Moduł sprężystości: > 870 psi
Odporność na ścinanie w 23°C i 50 % wilgotności względnej:> 500 psi
Odporność na działanie wody i soli: Doskonała

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie powierzchni do klejenia. Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, oczyszczone z pyłu i kurzu, odtłuszczone oraz
innych czynników, które mogłyby obniżyć skuteczność klejenia. Zaleca się przemycie szkła preparatem SAPOCOL GR 1001 a po 10 minutach pimerem SAPOCOL GP 2001 Black.

Nakładanie:

EMFIMASTIC PB Rapid może być nakładany za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu po wyschnięciu primera (10-15 min.). Po nałożeniu należy docisnąć docisnąć klejone elementy, zanim szczeliwo zacznie tężeć. W przypadku stosowania w zimną pogodę należy przechowywać produkt w temperaturze około 20°C. Nie zaleca się nakładania na silikon oraz MS POLYMER. Należy unikać kontaktu z alkoholami oraz rozpuszczalnikami podczas sieciowania produktu.

MAGAZYNOWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI:

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +25°C. Magazynowany w odpowiednich warunkach zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty produkcji.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH:

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.
Zalecenia i wskazówki zawarte w tej karcie technicznej są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej
odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą. We wszystkich przypadkach zalecamy przeprowadzenie próby.

Dodatkowe informacje

OPAKOWANIE

kartuszach 310 ml
kiełbasach 600 ml